เวียดนามกลาง ก.ย – ธ.ค. 4 วัน 3คืน (FD)รหัสสินค้า: AVEN180239

เดินทางช่วง 13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 (4 วัน 3 คืน)
เริ่ม 15,900 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 15,900 19,900 แสดง 17 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
19,900 15,900 15,900 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง