แกรนด์ฝรั่งเศส 9 วัน EKรหัสสินค้า: AVEN170153

เดินทางช่วง 21 มี.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 (9 วัน 6 คืน)
เริ่ม 59,900 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 21 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 59,900 73,900 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
73,900 59,900 59,900 -
event 12 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 74,900 88,900 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
88,900 74,900 74,900 -
event 2 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 74,900 88,900 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
88,900 74,900 74,900 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง