แกรนด์ฝรั่งเศส 9 วัน EKรหัสสินค้า: AVEN170153

เดินทางช่วง 2 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 (9 วัน 6 คืน)
เริ่ม 62,900 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 2 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63 62,900 76,900 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
76,900 62,900 62,900 -
event 27 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 69,900 83,900 แสดง 16 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
83,900 69,900 69,900 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง