เวียดนามกลาง 4D3N (FD)รหัสสินค้า: AVEN170158

เดินทางช่วง 13 ธ.ค. 61 - 28 ม.ค. 62 (4 วัน 3 คืน)
เริ่ม 9,999 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 9,999 12,899 แสดง 15 20 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,899 9,999 9,999 -
event 14 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 9,999 12,899 แสดง 20 20 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,899 9,999 9,999 -
event 20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 9,999 12,899 แสดง 20 20 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,899 9,999 9,999 -
event 21 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 10,900 13,800 แสดง 20 20 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
13,800 10,900 10,900 -
event 27 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 14,900 17,800 แสดง 20 20 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
17,800 14,900 14,900 -
event 29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 15,900 18,800 แสดง 20 20 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
18,800 15,900 15,900 -
event 30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 14,900 17,800 แสดง 20 20 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
17,800 14,900 14,900 -
event 3 ม.ค. 62 - 6 ม.ค. 62 10,900 13,800 แสดง 18 20 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
13,800 10,900 10,900 -
event 4 ม.ค. 62 - 7 ม.ค. 62 9,999 12,899 แสดง 20 20 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,899 9,999 9,999 -
event 10 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 9,999 12,899 แสดง 20 20 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,899 9,999 9,999 -
event 11 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62 9,999 12,899 แสดง 20 20 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,899 9,999 9,999 -
event 17 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62 9,999 12,899 แสดง 20 20 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,899 9,999 9,999 -
event 18 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62 9,999 12,899 แสดง 20 20 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,899 9,999 9,999 -
event 24 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 9,999 12,899 แสดง 20 20 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,899 9,999 9,999 -
event 25 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 9,999 12,899 แสดง 20 20 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
12,899 9,999 9,999 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง