(ซากุระ1A) โตเกียว สกี ซากุระ 5 วัน 3 คืน (TG) รหัสสินค้า: AVEN180009

เดินทางช่วง 28 ก.พ. 61 - 19 มี.ค. 61 (5 วัน 3 คืน)
เริ่ม 40,900 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 28 ก.พ. 61 - 4 มี.ค. 61 40,900 46,900 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
46,900 - - 36,900
event 7 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61 41,900 47,900 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
47,900 - 37,900 36,900
event 15 มี.ค. 61 - 19 มี.ค. 61 40,900 46,900 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
46,900 - - 36,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง