ไต้หวัน จิ่วเฟิ่น 5 วัน 3 คืน (SL)รหัสสินค้า: AVEN180025

เดินทางช่วง 21 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61 (5 วัน 3 คืน)
เริ่ม 18,900 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 21 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61 18,900 25,400 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
25,400 18,900 18,500 17,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง