ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน(FD)รหัสสินค้า: AVEN180048

เดินทางช่วง 28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 (3 วัน 2 คืน)
เริ่ม 13,900 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 13,900 16,900 แสดง 24 24 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
16,900 13,900 13,500 12,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง