ฮ่องกง - มาเก๊า 4D3N บินเอมิเรตส์ (EK)รหัสสินค้า: AVEN180157

เดินทางช่วง 15 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61 (4 วัน 3 คืน)
เริ่ม 23,900 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 15 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61 23,900 32,900 แสดง 23 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
32,900 23,900 22,900 21,900
event 22 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61 26,900 38,900 แสดง 23 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
38,900 26,900 25,900 24,900
event 24 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61 26,900 38,900 แสดง 23 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
38,900 26,900 25,900 24,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง