(วินเทอร์โปร1.1) โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ (อิสระ1วัน) 5D3N_ม.ค.-มี.ค.63_TG (ZG)รหัสสินค้า: AVEN180168

เดินทางช่วง 27 ก.พ. 63 - 25 มี.ค. 63 (5 วัน 3 คืน)
เริ่ม 31,999 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 33,999 41,999 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
41,999 33,999 31,999 30,999
event 28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 31,999 39,999 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
39,999 31,999 29,999 28,999
event 4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 35,999 43,999 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
43,999 35,999 33,999 32,999
event 11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 35,999 43,999 แสดง 24 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
43,999 35,999 33,999 32,999
event 18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 36,999 44,999 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
44,999 36,999 34,999 33,999
event 21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 36,999 44,999 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
44,999 36,999 34,999 33,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง