(ไต้หวันโปร1)จิ๊บ จิ๊บ 4วัน3คืน บินไชน่าแอร์ไลน์(CI)รหัสสินค้า: AVEN180172

เดินทางช่วง 2 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61 (4 วัน 3 คืน)
เริ่ม 24,333 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 2 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61 25,333 29,233 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
29,233 25,333 25,333 24,333
event 16 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61 24,333 28,233 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
28,233 24,333 24,333 23,333
event 21 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 24,333 28,233 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
28,233 24,333 24,333 23,333
event 25 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61 24,333 28,233 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
28,233 24,333 24,333 23,333
event 26 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61 24,333 28,233 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
28,233 24,333 24,333 23,333
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง