เวียดนามกลาง ก.ย – ธ.ค. 4 วัน 3คืน (FD)รหัสสินค้า: AVEN180239

เดินทางช่วง 23 พ.ย. 61 - 17 ธ.ค. 61 (4 วัน 3 คืน)
เริ่ม 13,900 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 23 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 13,900 17,400 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
17,400 13,900 13,900 -
event 8 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61 14,900 18,400 แสดง 19 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
18,400 14,900 14,900 -
event 13 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 13,900 17,400 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
17,400 13,900 13,900 -
event 14 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 13,900 17,400 แสดง 19 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
17,400 13,900 13,900 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง