ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืนรหัสสินค้า: AVEN180248

เดินทางช่วง 22 พ.ย. 61 - 23 ธ.ค. 61 (4 วัน 3 คืน)
เริ่ม 12,500 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 22 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 12,500 15,400 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,400 12,500 12,500 -
event 29 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 12,500 15,400 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,400 12,500 12,500 -
event 20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 12,500 15,400 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,400 12,500 12,500 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง