ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน ( 2 ) รหัสสินค้า: AVEN180249

เดินทางช่วง 25 ม.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 (4 วัน 3 คืน)
เริ่ม 11,500 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 25 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 11,500 14,400 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
14,400 11,500 11,500 -
event 1 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62 14,900 17,800 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
17,800 14,900 14,900 -
event 8 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62 14,900 17,800 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
17,800 14,900 14,900 -
event 16 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 14,900 17,800 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
17,800 14,900 14,900 -
event 22 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 11,500 14,400 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
14,400 11,500 11,500 -
event 1 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62 11,500 14,400 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
14,400 11,500 11,500 -
event 8 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 11,500 14,400 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
14,400 11,500 11,500 -
event 15 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 11,500 14,400 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
14,400 11,500 11,500 -
event 22 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 11,500 14,400 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
14,400 11,500 11,500 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง