จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืนรหัสสินค้า: AVEN190020

เดินทางช่วง 28 ก.พ. 62 - 17 มี.ค. 62 (4 วัน 3 คืน)
เริ่ม 24,999 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 28 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 24,999 29,499 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
29,499 24,999 24,999 24,999
event 14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 25,999 30,499 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
30,499 25,999 25,999 25,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง