เวียดนามเหนือ: ฮานอย ซาปา จ่างอาน ฟานซีปัน 3 วัน 4 คืนรหัสสินค้า: AVEN190025

เดินทางช่วง 13 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 (4 วัน 3 คืน)
เริ่ม 15,900 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 15,900 19,400 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
19,400 15,900 15,900 13,900
event 14 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 15,900 19,400 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
19,400 15,900 15,900 13,900
event 26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 15,900 19,400 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
19,400 15,900 15,900 13,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง