(วินเทอร์โปร2.1) เกียวโต โอซาก้า ทาคายาม่า (บัสทุกวัน)_5D3N_ม.ค.-มี.ค.63_TG(ZG) รหัสสินค้า: AVEN190032

เดินทางช่วง 27 ก.พ. 63 - 25 มี.ค. 63 (5 วัน 3 คืน)
เริ่ม 32,999 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 32,999 40,999 แสดง 35 35 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
40,999 32,999 30,999 29,999
event 28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 32,999 40,999 แสดง 32 35 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
40,999 32,999 30,999 29,999
event 4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 35,999 43,999 แสดง 35 35 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
43,999 35,999 33,999 32,999
event 11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 35,999 43,999 แสดง 35 35 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
43,999 35,999 33,999 32,999
event 18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 35,999 43,999 แสดง 33 35 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
43,999 35,999 33,999 32,999
event 21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 35,999 43,999 แสดง 29 35 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
43,999 35,999 33,999 32,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง