พรีเมี่ยม แดกู คยองจู ปูซาน 5วัน 3คืน มี.ค.-มิ.ย. (KE)รหัสสินค้า: AVEN190083

เดินทางช่วง 24 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 (5 วัน 3 คืน)
เริ่ม 26,900 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 24 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 27,900 33,800 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
33,800 27,900 - -
event 1 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 27,900 33,800 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
33,800 27,900 - -
event 8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 27,900 33,800 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
33,800 27,900 - -
event 15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 26,900 32,800 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
32,800 26,900 - -
event 22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 26,900 32,800 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
32,800 26,900 - -
event 29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 26,900 32,800 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
32,800 26,900 - -
event 5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 26,900 32,800 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
32,800 26,900 - -
event 12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 26,900 32,800 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
32,800 26,900 - -
event 19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 26,900 32,800 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
32,800 26,900 - -
event 26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 26,900 32,800 แสดง 25 25 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
32,800 26,900 - -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง