แกรนด์ฝรั่งเศส 11 วัน (TG) ธันวา-พฤษภารหัสสินค้า: AVEN190127

เดินทางช่วง 22 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 (11 วัน 8 คืน)
เริ่ม 89,900 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 22 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 89,900 105,900 แสดง 26 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
105,900 89,900 89,900 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง