ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5วัน 3คืน BR ก.ค – พ.ย. 62รหัสสินค้า: AVEN190137

เดินทางช่วง 11 ก.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 (5 วัน 3 คืน)
เริ่ม 21,600 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 21,600 25,600 แสดง 28 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
25,600 21,600 21,600 20,600
event 17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 21,600 25,600 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
25,600 21,600 21,600 20,600
event 6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 21,600 25,600 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
25,600 21,600 21,600 20,600
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง