ยุโรปตะวันออก 9 วัน (TG) มีนา-มิถุนารหัสสินค้า: AVEN190311

เดินทางช่วง 23 เม.ย. 63 - 5 ก.ค. 63 (9 วัน 6 คืน)
เริ่ม 54,900 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 23 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63 54,900 68,400 แสดง 19 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
68,400 54,900 54,900 -
event 30 เม.ย. 63 - 8 พ.ค. 63 55,900 69,400 แสดง 4 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
69,400 55,900 55,900 -
event 4 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 55,900 69,400 แสดง 2 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
69,400 55,900 55,900 -
event 22 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 55,900 69,400 แสดง 27 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
69,400 55,900 55,900 -
event 13 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 55,900 69,400 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
69,400 55,900 55,900 -
event 20 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 55,900 69,400 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
69,400 55,900 55,900 -
event 27 มิ.ย. 63 - 5 ก.ค. 63 55,900 69,400 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
69,400 55,900 55,900 -
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง