(ไหว้พระขอพร) ทัวร์เอเชีย พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน 3 วัน 2 คืน บินบางกอกแอร์เวย์ (PG) รหัสสินค้า: AVEN190347

เดินทางช่วง 28 ก.พ. 63 - 26 เม.ย. 63 (3 วัน 2 คืน)
เริ่ม 12,900 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 12,900 15,900 แสดง 34 34 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,900 12,900 12,500 11,900
event 13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 12,900 15,900 แสดง 34 34 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,900 12,900 12,500 11,900
event 20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 12,900 15,900 แสดง 34 34 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,900 12,900 12,500 11,900
event 27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 12,900 15,900 แสดง 34 34 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,900 12,900 12,500 11,900
event 3 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 13,900 16,900 แสดง 34 34 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
16,900 13,900 13,500 12,900
event 4 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 13,900 16,900 แสดง 34 34 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
16,900 13,900 13,500 12,900
event 11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 15,900 18,900 แสดง 34 34 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
18,900 15,900 15,500 14,900
event 12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 13,900 16,900 แสดง 34 34 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
16,900 13,900 13,500 12,900
event 13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 13,900 16,900 แสดง 34 34 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
16,900 13,900 13,500 12,900
event 24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 12,900 15,900 แสดง 34 34 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
15,900 12,900 12,500 11,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง