จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เฉิงตู 6D 5N ก.พ. – มิ.ย. 63 (CA)รหัสสินค้า: AVEN200005

เดินทางช่วง 10 เม.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 (6 วัน 5 คืน)
เริ่ม 25,999 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 31,999 36,499 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
36,499 31,999 31,999 31,999
event 12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 31,999 36,499 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
36,499 31,999 31,999 31,999
event 13 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 31,999 36,499 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
36,499 31,999 31,999 31,999
event 17 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 25,999 30,499 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
30,499 25,999 25,999 25,999
event 24 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 25,999 30,499 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
30,499 25,999 25,999 25,999
event 1 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 26,999 31,499 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
31,499 26,999 26,999 26,999
event 29 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 26,999 31,499 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
31,499 26,999 26,999 26,999
event 26 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 26,999 31,499 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
31,499 26,999 26,999 26,999
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง