ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน ม.ค. – มี.ค. 63 EKรหัสสินค้า: AVEN200013

เดินทางช่วง 28 ก.พ. 63 - 29 มี.ค. 63 (3 วัน 2 คืน)
เริ่ม 17,900 บ.  / 

ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่น ที่นั่งว่าง Group Size
event 28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 17,900 25,900 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
25,900 17,900 16,900 15,900
event 6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 17,900 25,900 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
25,900 17,900 16,900 15,900
event 13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 17,900 25,900 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
25,900 17,900 16,900 15,900
event 20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 17,900 25,900 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
25,900 17,900 16,900 15,900
event 27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 17,900 25,900 แสดง 30 30 สำรองที่นั่ง
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง)
25,900 17,900 16,900 15,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง